Q. Hai bà trưng

Mặt phố Bùi Thị Xuân

128,000,000,000

Q. Hai bà trưng

Mặt Phố Huế

125,000,000,000

Q. Hai bà trưng

Mặt phố Lê Ngọc Hân

81,500,000,000
98,000,000,000
106,000,000,000
138,000,000,000
New

Q. Hai bà trưng

Mặt phố Tuệ Tĩnh

180,000,000,000