Q. Hai bà trưng

Mặt Phố Huế

125,000,000,000

Q. Hoàn Kiếm

Mặt phố Huế

280,000,000,000