Q. Hoàn Kiếm

Mặt phố Huế

280,000,000,000
New

Q. Bắc từ liêm

Mặt phố Nguyễn Hoàng

60,000,000,000

Q. Hai bà trưng

Mặt phố Tuệ Tĩnh

180,000,000,000